De kathedraal werd gebouwd op de plaats waar al eerder kerken stonden, onder andere een Karolingische kerk die in 800 in aanwezigheid van keizer Karel de Grote werd ingewijd, en een romaanse kerk. Het huidige gebouw is een van de oudste gotische bouwwerken van het land; alleen de kathedralen van Saint-Denis en Noyon zijn ouder. De Notre-Dame van Parijs is iets jonger. De kathedraal werd tussen 1155 en 1235 gebouwd. In de 14e eeuw werden 27 kapellen toegevoegd tussen de steunberen; in de 16e en 17e eeuw werden die door muren meer afgescheiden. In dezelfde eeuw werd ook de gevel van de zuidelijke arm van de dwarsbeuk gewijzigd door het aanbrengen van twee portalen met frontalen en een hoog venster. In 1772 werd het middenportaal verhoogd om grotere processiebaldakijnen te kunnen doorlaten. In 1853 werd begonnen met een grote restauratie; de werkzaamheden duurden, mede door de schade van een ontploffing in 1870, tot 1914. De kerk heeft drie gevels met portalen, niet alleen een monumentale westgevel zoals gebruikelijk, maar ook gevels aan de noord- en zuidzijde. Tijdens de Franse Revolutie werd ook een van de oorspronkelijke zeven torens neergehaald. Een andere toren ging in de 18e eeuw bij een blikseminslag verloren. Er resteren er twee aan de voorgevel, elk één bij de zijgevels en een vijfde op de kruising van schip en transept. De hoogste is de zuidelijke Tour de l’Horloge (60,5 m). Met zijn grote aantal torens staat de kathedraal nog in de romaanse traditie (vergelijk Doornik). De vroeggotische kathedraal van Laon heeft waarschijnlijk grote invloed gehad op de ontwikkeling van de gotiek in Frankrijk en daarbuiten. (Bron: Wikipedia)

Adres Cathédrale Notre Dame: Rue du Cloître, 02000  LAON


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.