Over de bouw van de huidige kerk zijn geen periodedocumenten meer bewaard gebleven. Alleen archeologische analyse laat ons toe om te zeggen dat de bouwplaats rond 1100 moet zijn gestart. De exacte datering is niet unaniem. Vaak aarzelt men tussen twee benaderingen: voltooiing van het koor in 1109,maar gewelf van kernkoppen pas na de voltooiing van het transept een paar jaar later, of voltooiing van het koor rond 1120 inclusief de gewelven van kernkoppen, en voltooiing van het schip naar de derde overspanning (van oost naar west) in de jaren 1130. In de gevelmuur van het noordkruis is een rijke decoratie die rond 1145 is uitgehouwen. De vierde bouwperiode is pas aan het einde van de twaalfde eeuw of het begin van de dertiende eeuw. In 1180 verwoestte brand een deel van Beauvais en beïnvloedde ook de voortgang van de bouwplaats. De datum is niet helemaal zeker en sommige bronnen schuiven het jaar 1188 op, wanneer het land lijdt onder een grote droogte. Bijna alle historici van Beauvais beweren dat alle kerken van de faubourg volledig zijn verwoest, maar dit is op zijn minst onjuist met betrekking tot Saint-Étienne, omdat het transept en de laatste vier traveeën van het schip en de zijbeuken ongetwijfeld dateren van vóór 1180. (Bron: Wikipedia)

Adres Saint Etiénne: Rue de l’Étamine, 60000  BEAUVAIS, De kerk van Saint Etienne (cathedrale-beauvais.fr)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.