Saint Jean Baptiste Arras

De kerk werd gebouwd in de 16e eeuw en is aan Sint Niklaas der Grachten gewijd. Zij verving een kerk uit de 12e eeuw waarin Thomas van Canterbury nog gepredikt had, daarna gered van de verwoesting in de Franse Revolutie door te fungeren als Tempel van de Rede. Zij werd tijdelijke kathedraal tussen 1803 en 1833. In 1915 brandde ze… Read More