Cathédrale Notre Dame de Luxemburg

Luxemburg was door de eeuwen heen nooit bisschopsstad geweest, maar had geressorteerd onder het bisdom Trier. Toen in 1866 de band tussen Luxemburg en de Duitse Bond verbroken werd, voelde men in Luxemburg een versterkte behoefte aan meer autonomie op kerkelijk gebied. In 1870 werd Luxemburg tot bisdom verheven. De 17e-eeuwse jezuïetenkerk werd toen kathedraal en bij die gelegenheid omgedoopt… Read More

La Cathédrale Saint Etienne de Meaux

De bouw van de kathedraal begon in 1170, op de plek waar daarvoor een romaanse kerk had gestaan. Fouten in het oorspronkelijke ontwerp moesten gecorrigeerd worden in de 13e eeuw, waarbij de architect Gautier de Vainfroy veel was betrokken. Vervolgens werd de bouw in de 13e eeuw regelmatig stopgezet door het ontbreken van het benodigde geld. Dit probleem werd verholpen… Read More

Basilique Saint Rémy Reims

De basiliek van Saint-Remi  is een middeleeuwse abdijkerk, die dateert uit de 11e, 12e, 13e en 15e eeuw. Het werd opgericht in de 11e eeuw  over de kapel van St. Christophe waar St. Remi werd begraven. Het elfde-eeuwse schip en transepts, in de Romaanse stijl, zijn het oudst. De gevel van het zuidelijke transept is de meest recente. Het grootste… Read More

Saint Jacques Reims

In 1183 kende Guillaume aux Blanches Mains oude groentetuinen toe voor de installatie van een nieuwe gemeenschap, in 1190 begon de bouw van de nieuwe kerk van St-Jacques-le-Majeur . Het dak was in 1270 klaar. In 1548 werd een uitbreiding gemaakt in het koor en de zijkapellen met schilderijen ontbraken grotendeels. De gotische toren werd verwoest door een storm in… Read More

La Cathédrale Notre Dame de Reims

De kathedraal is historisch van belang omdat hier de koningen van Frankrijk werden gekroond en de episode met Jeanne d’Arc zich hier afspeelde. Het aantal beelden dat deze kathedraal siert is groter dan bij enige andere Europese kathedraal. Het beeldhouwwerk van de kathedraal van Reims wordt beschouwd als een belangrijk voorbeeld van middeleeuwse beeldhouwkunst. Het centrale portaal aan de westgevel is… Read More

La Cathédrale Notre Dame de Laon

De kathedraal werd gebouwd op de plaats waar al eerder kerken stonden, onder andere een Karolingische kerk die in 800 in aanwezigheid van keizer Karel de Grote werd ingewijd, en een romaanse kerk. Het huidige gebouw is een van de oudste gotische bouwwerken van het land; alleen de kathedralen van Saint-Denis en Noyon zijn ouder. De Notre-Dame van Parijs is… Read More