Saint André Troisvierges

De franciscanen kwamen aan het begin van de 17e eeuw, op uitnodiging van graaf G. von Eltz von Clerf, die hun de grond schonk waarop een oude kapel stond die aan de Drie Maagden was gewijd.  Te midden van het tumult van de 30-jarige oorlog bouwden zij hier een klooster en een kerk in de toen nieuwe barokstijl. De artistieke… Read More

Saint Alphonse Luxemburg

De redemptoristenkerk Saint Alphonse van Luxemburg-Stad is gelegen aan een klein pleintje op de hoek van de Rue des Capucins en de Rue Beaumont. Het eclectische kerkgebouw uit het midden van de negentiende eeuw heeft zowel neoromaanse als neogotische elementen. De voorgevel wordt geflankeerd door twee achthoekige torens. Het kerkgebouw is toegewijd aan de stichter van de redemptoristen, Sint Alphonsus… Read More

Cathédrale Notre Dame de Luxemburg

Luxemburg was door de eeuwen heen nooit bisschopsstad geweest, maar had geressorteerd onder het bisdom Trier. Toen in 1866 de band tussen Luxemburg en de Duitse Bond verbroken werd, voelde men in Luxemburg een versterkte behoefte aan meer autonomie op kerkelijk gebied. In 1870 werd Luxemburg tot bisdom verheven. De 17e-eeuwse jezuïetenkerk werd toen kathedraal en bij die gelegenheid omgedoopt… Read More

Saint Michiel Luxemburg

De kerk is de oudste resterende christelijke-religieuze locatie van de stad Luxemburg. De eerste kerk op deze plaats werd gebouwd als kasteelkapel voor de graaf van Luxembourg. Alhoewel doorheen de eeuwen de kerk verschillende malen zwaar werd beschadigd tot zelfs vernietigd, werd ze telkens herbouwd en gerenoveerd. Het huidige gebouw dateert van 1688 en verenigt romaanse en barokke architectuur, voorafgaand… Read More

Saint Nicolas Marville

De kerk is gebouwd in het eerste derde deel van de dertiende eeuw om de krapheid en afgelegen ligging van de primitieve kerk van Saint-Hilaire te compenseren, het was eerst een kerkzaal die geleidelijk werd omringd door zes kapellen in de vijftiende en zestiende eeuw. De klokkentoren die in 1766 door de bliksem werd getroffen, werd vervangen door een structurele… Read More

Saint Jean Baptiste Arras

De kerk werd gebouwd in de 16e eeuw en is aan Sint Niklaas der Grachten gewijd. Zij verving een kerk uit de 12e eeuw waarin Thomas van Canterbury nog gepredikt had, daarna gered van de verwoesting in de Franse Revolutie door te fungeren als Tempel van de Rede. Zij werd tijdelijke kathedraal tussen 1803 en 1833. In 1915 brandde ze… Read More