L’église Notre-Dame d’Envermeu

De huidige gotische kerk dateert uit de 15e en 16e eeuw en is gebouwd op de plaats van een Romaanse kerk die werd verwoest tijdens de dorpsbrand na de passage van Karel de Stoute in 1472. De bouw werd op 8 mei 1562 stopgezet door protestanten uit Dieppe die de kerk plunderden en in brand staken. Het gewelf van het… Read More