Saint Alphonse Luxemburg

De redemptoristenkerk Saint Alphonse van Luxemburg-Stad is gelegen aan een klein pleintje op de hoek van de Rue des Capucins en de Rue Beaumont. Het eclectische kerkgebouw uit het midden van de negentiende eeuw heeft zowel neoromaanse als neogotische elementen. De voorgevel wordt geflankeerd door twee achthoekige torens. Het kerkgebouw is toegewijd aan de stichter van de redemptoristen, Sint Alphonsus… Read More

Cathédrale Notre Dame de Luxemburg

Luxemburg was door de eeuwen heen nooit bisschopsstad geweest, maar had geressorteerd onder het bisdom Trier. Toen in 1866 de band tussen Luxemburg en de Duitse Bond verbroken werd, voelde men in Luxemburg een versterkte behoefte aan meer autonomie op kerkelijk gebied. In 1870 werd Luxemburg tot bisdom verheven. De 17e-eeuwse jezuïetenkerk werd toen kathedraal en bij die gelegenheid omgedoopt… Read More

Saint Michiel Luxemburg

De kerk is de oudste resterende christelijke-religieuze locatie van de stad Luxemburg. De eerste kerk op deze plaats werd gebouwd als kasteelkapel voor de graaf van Luxembourg. Alhoewel doorheen de eeuwen de kerk verschillende malen zwaar werd beschadigd tot zelfs vernietigd, werd ze telkens herbouwd en gerenoveerd. Het huidige gebouw dateert van 1688 en verenigt romaanse en barokke architectuur, voorafgaand… Read More