Sient Etiénne Beauvais

Over de bouw van de huidige kerk zijn geen periodedocumenten meer bewaard gebleven. Alleen archeologische analyse laat ons toe om te zeggen dat de bouwplaats rond 1100 moet zijn gestart. De exacte datering is niet unaniem. Vaak aarzelt men tussen twee benaderingen: voltooiing van het koor in 1109,maar gewelf van kernkoppen pas na de voltooiing van het transept een paar… Read More