Cathédrale Notre Dame de Luxemburg

Luxemburg was door de eeuwen heen nooit bisschopsstad geweest, maar had geressorteerd onder het bisdom Trier. Toen in 1866 de band tussen Luxemburg en de Duitse Bond verbroken werd, voelde men in Luxemburg een versterkte behoefte aan meer autonomie op kerkelijk gebied. In 1870 werd Luxemburg tot bisdom verheven. De 17e-eeuwse jezuïetenkerk werd toen kathedraal en bij die gelegenheid omgedoopt… Read More

Basilique Notre Dame d’Avioth

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Avioth is een religieus gebouw in gotische stijl gebouwd in de 14e eeuw. Gezien zijn grootsheid en de beperkte omvang van het dorp Avioth, wordt de kerk ook “de kathedraal van de Velden” genoemd, omdat zij in niemandsland gebouwd lijkt te zijn. Ze dankt haar ligging en omvang aan het feit dat het dorp gelegen… Read More